07 яну 2018
Закони
Закон (право) / Законът е нормативен акт на компетентен орган на законодателната (държавна) власт.
19 яну 2018
Закон за движение по пътищата
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В сила от 01.09.1999 г.
19 яну 2018
Контролни точки
Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки
19 яну 2018
Правилник за прилагане на ЗДП
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В сила от 01.06.1996 г.