Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет

Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет

  • Робърт М. Пърсиг
  • 06 апр 2018
  • 69
  • Moto Books

БЕЛЕЖКА НА АВТОРА

Това, което следва, е почерпано от действителността. Макар че много неща промених по реторични съображения, в основата си всичко трябва да се приеме като истина. В никакъв случай обаче не бива то да се свързва с неимоверното множество понятия, отнасящи се към теорията и практиката на дзен-будизма. От друга страна пък, няма и кой знае каква връзка с мотоциклетите.

А кое е добро, Федър, и кое не е добро —
трябва ли да искаме от когото и да било да ни каже тия неща?

Робърт М. Пърсиг

Изтегли пълния текст: Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет

Tags :